Home

Overweegt u een bedrijfsoverdracht/-overname, of zit u er middenin?

Voelt u hierbij:

  • krachten werken die u niet onder controle hebt;
  • twijfels over de kwaliteiten van uw beoogde opvolgers;
  • dat u moeite heeft om uw levenswerk – eigenlijk uw kindje - los te laten;
  • dat de harmonie binnen uw bedrijf en uw familie langzaam begint af te brokkelen;
  • te weinig samenhang tussen de adviezen van uw verschillende adviseurs;
  • dat de regie over het proces langzaam door uw vingers glipt;
  • dat u behoefte heeft aan een objectieve gesprekspartner,

dan is KKD Opvolgingsplanners voor u dé aangewezen partner!